Kommisjonen har sendt et såkalt åpningsskriv til de seks landene, opplyste EU-talsmenn tirsdag. EFTAs overvåkingsorgan ESA har i en beslektet sak anket vedtaket om å gi Norsk Tipping enerett på drift av spilleautomater inn for EFTA-domstolen.

Ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau vil kommisjonen med åpningsskrivet understreke alvoret i ønsket om en liberalisering av spillmarkedene. Samtidig er kommissærene uenige seg imellom om hvorvidt det endelige målet skal være en fellende dom i EU-domstolen.

Kommissær for det indre marked Charlie McCreevey vil ha rettssak, etter at det er blitt klart at pengespill ikke omfattes av EUs tjenestedirektiv. For statskassene i de berørte land handler det om milliardinntekter som nå kan gå tapt.

Kommisjonen har innledet den rettslige prosessen etter å ha mottatt klager fra flere internasjonale spillselskaper. Prosessen som nå er i gang, kan bli svært lang før det foreligger en endelig avgjørelse, sa jurister tirsdag.