Løsningen kom litt før kl. 2 natt til fredag, norsk tid. Den nye traktaten skal gi et mer handlekraftig og lettstyrt EU, og ble hyllet av alle stats— og regjeringssjefene i natt.

Det gamle regelverket var beregnet på en union med langt færre medlemmer enn dagens 27, og det har lenge vært enighet om omfattende reformer er sårt tiltrengt.

EU får nå en fast president og en slags utenriksminister - som riktignok ikke får noen ministertittel, men som skal fronte EU i utenrikspolitiske spørsmål.

Verten for toppmøtet, Portugals statsminister Jose Socrates, hentet frem de store ordene da løsningen var i boks.

— Dette er en stor seier for Europa. Vi har nå kommet oss ut av en blindgate, og kan konsentrere oss om å takle verdens utfordringer, sa Socrates

Den nye reformtraktaten skal signeres her i Lisboa av stats- og regjeringssjefene torsdag 13. desember, og trer i kraft i januar 2009.

Polen ga etter

Dagens system i EU krever enstemmighet blant medlemslandene i alle viktige spørsmål. Etter reformen åpnes det for flertallsavgjørelser -- riktignok først fra 2017, fordi polakkene ikke ville godta en tidligere innføring.

Traktaten kommer i stedet for EU-grunnloven, som unionen begynte å arbeide med for seks år siden. Den havarerte ettertrykkelig med folkeavstemningene i Frankrike og Nederland i 2005, der flertallet stemte nei.

Det vanskeligste denne gang var å få polakkene om bord. De krevde å få inn et punkt om at et mindretall skal kunne få utsatt flertallsavgjørelser. Kravet ble ikke imøtekommet, men polakkene ble blidgjort med et vedlegg til traktaten der en slik utsettingsmulighet blir nevnt.

Også Italia skapte problemer i innspurten, og fikk til slutt sikret seg et ekstra sete i Europaparlamentet.

I Barrosos fødeby

Den polske presidenten Lech Kaczynski reiser fredag ettermiddag hjem til innspurten i den nasjonale valgkampen, der tvillingbror og statsminister Jaroslaw kjemper for å beholde makten som regjeringssjef etter søndagens valg. Lech Kaczynski skal overfor de andre stats- og regjeringssjefene ha understreket den innenrikspolitiske betydningen av traktatspørsmålene. Men kostnaden ved å hindre et kompromiss i 12. time ble åpenbart vurdert som for stor av polakkene, som til slutt ga etter. Kaczynski har i den polske valgkampen blitt angrepet av sin hovedutfordrer Donald Tusk for å ha skadet Polens posisjon i EU med sin steile holdning.

Kommisjonspresident Jose Manuel Barroso var tydelig lykkelig over å være i mål med traktatarbeidet, attpåtil i sin egen fødeby.

— Borgerne av Europa ønsker å se resultater. Nå som denne saken er løst, kan vi handle for å forsvare interessene og verdiene til Europa i det 21. århundre, sa Barroso.

REUTERS
Reuters