Lund har ledet de siste todagers forhandlingene med 12 land i Øst— og Sentral-Europa.

— Det er en rettferdig og åpen konkurranse mellom kandidatlandene hvor de beste vil bli belønnet, sa Lund på en pressekonferanse fredag.

Slovenia ble i løpet av samtalene det første landet som forhandlet fram en midlertidig avtale på miljøsiden, ett av de områdene det er vanskeligst å oppnå enighet om.

Det kreves avtaler i alle de 31 EU-kapitlene, og Slovenia, Kypros og Estland leder med 18 avsluttede kapitler.

De mest sensitive områdene er jordbruk og fri flyt av arbeidskraft.

Fredag greide Litauen å avslutte seks kapitler i løpet av 45 minutter, noe som Gunnar Lund betegner som "helt spesielt".

Litauen er ett av seks land som startet EU-samtalene to år etter frontlandene Slovenia, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Kypros og Estland. De begynte forhandlingene for nøyaktig tre år siden.

EU har lovet å være klar til å ta imot nye medlemsland i begynnelsen av 2003, men de fleste observatørene mener at 2004 er mer realistisk.

Romania og Bulgaria må gjennomføre de største økonomiske og politiske reformene for å oppnå medlemskap. De har kun avsluttet henholdsvis seks og åtte kapitler.

(NTB)