Over 7.000 ulovlige innvandrere fra Afrika har tatt seg i land på Kanariøyene til nå i år. De kommer i overfylte, åpne farkoster, lutfattige og uten identifikasjonspapirer.

Et ukjent antall drukner i forsøket på å komme seg til Europa via Kanariøyene.

Lokale myndigheter på Kanariøyene har slått alarm, og Spania har satt i gang en diplomatisk offensiv i Vest-Afrika for å få landene i regionen til å gjøre sitt for å stoppe flommen av innvandrere.

Patruljebåter

EUs byrå for grensekontroll, Frontex, vil i løpet av de neste to ukene stille med patruljebåter og overvåkingsfly for å bistå med kontrollen av farvannene utenfor Kanariøyene, opplyste EU-kommissær Franco Frattini etter et møte med Spanias visestatsminister Maria Teresa Fernandez de la Vega tirsdag kveld.

EU vil også bidra med førstehjelpsteam og mottakssentra på Kanariøyene, og vil dekke en del av Spanias utgifter i forbindelse med flyktningstrømmen, blant annet til repatriering av ulovlige innvandrere.

Skjerpet kontroll

Samtidig lover Senegal å trappe opp kontrollen av sine farvann. Men det vestafrikanske landet vil ikke inngå en avtale om automatisk tilbakesending av innvandrerne, slik Spania ønsker.

Spanias viseutenriksminister Bernardino Leon er for tiden på rundreise i Vest-Afrika for å overtale landene i regionen til å styrke kontrollen og ta imot innvandrere som sendes tilbake fra Kanariøyene.

Problemet er at de fleste av innvandrerne som kommer til Kanariøyene har kvittet seg med sine identifikasjonspapirer. Det er dermed ofte usikkert hvilket land de skal sendes tilbake til.

Til nå i mai har det kommet nesten 2.000 ulovlige innvandrere til Kanariøyene. Bare på tirsdag kom det to båter, med til sammen 149 immigranter, skriver El Mundo.