Bistanden, som tilsvarer vel 270 millioner kroner, vil bli kanalisert til palestinerne via FNs organer og ikke-statlige organisasjoner.

Beslutningen om humanitær hjelp til palestinerne vil trolig bli tatt om kort tid, til tross for at EU forbyr økonomisk bistand til palestinerne via eller til den Hamas-ledede regjeringen.

Tjenestemenn i EU-kommisjonen mener humanitær hjelp ikke krever noen direkte kontakt med den palestinske regjeringen.