PIERRE COLLIGNON

EUs utenrikskommissær, Christopher Patten, presenterte i går et opplegg for EU-landenes utenriksministere, og der fremgikk det tydelig at europeerne er nervøse for at deres bistand blir misbrukt av amerikanerne.

Pengene til Iraks gjenoppbygging skal generelt komme fra to fond. Det er for det første det såkalte utviklingsfondet, som styres av den amerikanske okkupasjonsmyndigheten, og som først og fremst finansieres med inntekter fra salg av irakisk olje. Utover det skal det opprettes et annet fond som skal kontrolleres av Verdensbanken og FNs utviklingsprogram, UNDP. For europeerne er det avgjørende å holde de to fondene skarpt atskilt så det ikke oppstår noen risiko for at amerikanerne overtar kontrollen med EUs penger — så også land som var kritiske til krigen i Irak kan yte bidrag med god samvittighet.

— Det er lurt med to fond. Da kan land som Frankrike og Tyskland legge pengene i det nye fondet uten å få skitt på fingrene, sier en diplomat.

Kvinnenes stilling

Opplegget fra Patten legger også vekt på at det blir åpenhet om arbeidet i Irak, så internasjonale regler om offentlige anbud respekteres. Altså skal man unngå at amerikanske bedrifter stikker av med alle kontraktene.

EU-kommisjonen understreker at flere betingelser skal være oppfylt før det kan bevilges EU-midler. Sikkerhetssituasjonen i landet skal forbedres, og så er det viktig å gi irakerne en følelse av at de tar del i gjenoppbyggingen. Det nylig opprettede regjerende råd av utvalgte irakere er et skritt i riktig retning, understrekes det.

Hva kan EUs penger så brukes til?

I første omgang rettes det fokus mot gjenoppretningen av vannforsyningen, helsesektoren og skoler. Dernest peker EU-kommisjonen på mer langsiktige prosjekter som skal være med på å bygge opp et sivilt samfunn. EU vil støtte uavhengige medier, hjelpe torturofre og fremme kvinnenes stilling.

Plan etter sommeren

EU-kommisjonen vil ennå ikke sette tall på hvor mange penger som skal bevilges. Flere tall var fremme i forrige uke da Christopher Patten var i Washington for å «selge» EU-planen til amerikanerne, men i dag holder kommisjonen seg til at det er for tidlig å uttale seg om beløpsstørrelser.

Først skal behovene undersøkes nærmere, og EU vil under alle omstendigheter være hemmet av at det ikke er mange penger til rådighet på Unionens budsjett. De fleste midlene som er avsatt til utviklingsbistand er allerede bundet til andre prosjekter, og det er motstand mot at man tar penger fra fattigere land i Afrika for å finansiere nye oppgaver i Irak.

Inntil videre har EU-kommisjonen bevilget 100 mill. euro (ca. 740 mill. kr.) til humanitær bistand i Irak. EU-kommisjonen vil etter sommerferien presentere EU-landene for en konkret plan for europeisk deltakelse i gjenoppbyggingen.