To land har alt stemt nei til EUs grunnlovstraktat, og EU-lederne har vedtatt å ta tenkepause før de bestemmer hva som videre skal skje med dokumentet.

Derfor overrasket det mange at parlamentet i Luxembourg nylig vedtok å ikke utsette sin egen folkeavstemning, som er berammet til kommende søndag. Om lag 200.000 luxembourgere med både stemmerett og stemmeplikt skal av sted til stemmeurnene.

Med Frankrike og Nederland har to av EUs grunnleggere allerede stemt nei. Luxembourg, det rikeste og tradisjonelt mest EU-vennlige av alle EU-land, kan derfor slå den tredje spikeren i kisten.

Den siste meningsmålingen som ble tatt opp etter det franske og det nederlandske nei, viste en ja-ledelse på 55-45 prosent. Men nei-pilen pekte oppover. Målingen er flere uker gammel. Siden den kom har nye målinger vært forbudt. Derfor vet ingen helt hvordan stemningen er i det lille landet.

Den mangeårige statsminister Jean-Claude Juncker har lenge sagt at han vil gå av hvis det blir nei-flertall. Men mange tror Juncker egentlig håpet parlamentet skulle utsette folkeavstemningen i påvente av bedre tider.

Juncker oppsummerte situasjonen slik i et intervju med BBC for noen dager siden:

— Hvis det blir nei i Luxembourg, mener folk i Europakommisjonen at grunnlovstraktaten er død. Men hvis det blir ja, vil det være et signal om at prosessen fortsatt er i live.

Selv om ja-siden regnes som knapp favoritt til å vinne av de fleste observatører, har såpass mange tradisjonelle EU-venner signalisert at de vil stemme nei, så bildet er uklart.

Fremstående ja- og nei-folk fra andre land har tatt turen til Luxembourg for å hjelpe sine venner i innspurten. Henri Emmanuelli, nøkkelperson på nei-siden i det franske Sosialistpartiet, har vært i aksjon. De Grønnes leder i Europaparlamentet, Daniel Cohn-Bendit som er en fremtredende ja-mann, har tenkt å hive seg utpå i innspurten.

11 EU-land har ratifisert - godkjent - grunnlovstraktaten, ti av dem ved voteringer i parlamentet, Spania gjennom folkeavstemning. Men alle 25 må formelt sett ratifisere traktaten hvis den skal tre i kraft. Derfor må stemningen i Frankrike og Nederland på et tidspunkt snus dersom traktaten skal være liv laga.