Oppholdstillatelsen er dog kun midlertidig i første omgang. EU-ministrene er ennå ikke enige om hva som videre skal skje med denne gruppen mennesker.

— Spørsmålet er hvorvidt gruppen automatisk skal få permanent eller langvarig oppholdstillatelse. Det hersker forskjellige meninger om det, sa den tsjekkiske innenriksministeren Stanislav Gross etter møtet i Brussel denne uken.

Noen fryktet at en ordning med automatisk oppholdstillatelse for folk som sa seg villige til å være vitner mot smuglere lett kunne misbrukes.

Hovedhensikten med det nye tiltaket er utvilsomt å få et effektivt våpen i kampen mot menneskesmugling. Hvert år smugles tusenvis av mennesker inn i Europa til en usikker fremtid, ofte i sexindustrien. Hvis de da kommer frem i det hele tatt; smuglingen skjer til tider under så ekstreme kår at folk dør underveis til Europa. Bakmennene stikker i alle fall av med store penger.

På dette feltet utvikler EU og Norge seg noenlunde parallelt. Statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunaldepartementet sier til Bergens Tidende at utvalget som utreder ny utlendingslov vurderer om ofre for menneskesmugling kan få status som flyktninger. Utvalget har nettopp fått utvidet sin leveringsfrist til 1. juni neste år.

— Dessuten har vi sagt at saker som involverer ofre for menneskesmugling skal stilles i bero, det vil si at bortvisning fra landet ikke skal skje i første omgang. De får i første omgang en såkalt refleksjonsperiode på 45 dager, der de kan bestemme seg for om de vil samarbeide med politiet mot menneskesmuglerne, sier Ørmen Johnsen.