STEIN VIKSVEENBrusselEU vil i løpet av de nærmeste ukene vedta nye og strengere grenseverdier for det tillatte innholdet av kreftframkallende dioksiner i fisk og dyreftr rent generelt. Det blir ventet at EUs såkalte ftrkomiti vil stramme kraftig til når den samles til møte i slutten av måneden.I en rapport som ble offentliggjort i desember, påstod komiteen at det var konstatert altfor høye konsentrasjoner av dioksiner i fiskemel som blir bearbeidet til ftr til oppdrettsnæringen. Dermed blir laksen dratt med. Komiteen skal bare legge frem et forslag som det deretter er opp til EUs landbruksministre å godta, endre eller forkaste.

Følsomt tema Det store spørsmålet er om de nye grenseverdiene blir så strenge at ikke bare skotske og irske oppdrettere, men også de norske kan få pustevansker. Norge har hittil operert med en høyere toleransegrense for dioksiner enn EU-kommisjonen har ønsket for EØS-området.Spørsmålet om dioksiner og PCB-stoffer i matvarer er blitt fullstendig politisert. Etter krisen rundt kugalskap og andre skandaler er hele matvaresektoren forvandlet til et uhyre følsomt område. Det kan føre til at politikere treffer langt strengere og radikale tiltak enn de ville ha gjort under mer normale forhold. Europeiske farvann verst EU-landene forbruker ca. 500.000 tonn fiskemel i året. Ca. halvparten havner i fiskeoppdrett, mens resten ender som ftr til gris og fjørfe. EUs forskere konstaterer at konsentrasjonen av mel fra fisk fanget i europeiske farvann kan være opp til åtte ganger høyere enn i fiskemel fra ikke-industrielle havområder. Det vil EU med sikkerhet ikke lenger tolerere.Den industrielle forurensningen av stadig større havområder fører til økende tilsig av de skadelige dioksinene og PCB-stoffer. Stoffene binder seg til fettsyrene i fisken. Derfor finner man den høyeste konsentrasjonen av disse stoffene i sjømat. Tilpassing i gang Det nederlandske selskapet Nutreco som i fjor kjøpte opp Hydro Seafood og er ett av verdens største oppdrettsselskaper, har meddelt at det har tatt skritt for å redusere dioksininnholdet i ftret til laksen i påvente av at EUs regler vil bli strengere enn i dag.— Nutreco bruker nå bare fiskemel og fiskeolje fra stillehavsområdet så vel som fra norske og islandske kilder, sier selskapets talsmann Dimitri Casteleyn.Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende