Etter at den israelske beleiringen opphørte for en uke siden etter harde forhandlinger, ble de 13 sendt ut av landet og til et midlertidig opphold på Kypros der de blir holdt under streng bevoktning på et hotell. Israel anser de 13 for å være terrorister.

EU sa seg villig til å ta imot dem, men har flere ganger denne uken mislyktes med å bli enige om de juridiske vilkårene og statusen for de 13, og hvem som skal ta imot dem. Samtalene fortsetter fredag.

Seks EU-land har sagt seg villige til å ta imot palestinerne.

(NTB)