FRANK M. ROSSAVIK

Brussel

Kommisjonen har foreslått å gi Norge en eksportkvote på 186.000 tonn de neste 200 dagene, det vil si et gjennomsnitt av de siste tre årenes eksport pluss fem prosent. For laks utover dette skal importørene betale en avgift på mellom 17 og 18 prosent.

Hensikten med tiltakene er å beskytte irske og skotske oppdrettere mot konkurranse i et vanskelig marked.

Dette greide safeguardkomitéen ikke å enes om torsdag formiddag. Årsaken er, får bt.no opplyst, at flere land ikke var klare til å gi grønt lys for tiltakene ennå.

Men stemningen går fortsatt klart i ret-ning av å innføre kvoter. Selv om EUs medlemsland har avvist et tidligere forslag om å innføre en importavgift «fra første laks», har det hele tiden vært flertall for den noe mykere kvotevarianten.

Nå skal medlemslandene skriftlig gi sine synspunkter til kjenne innen onsdag 16. juni. Deretter tar Kommisjonen sin beslutning.

Én EU-kilde sier stemningen beveget seg i Norges disfavør under dagens møte, en annen hevder at situasjonen er «status quo».

I den danske fiskeforedlingsindustrien er flere tusen jobber avhengige av import av norsk laks. Danmark vil kjempe videre.

— Det kan du tro! Det finnes ikke grunnlag for å innføre tiltak, og vi har slett ikke gitt opp, sier Poul Melgaard Jensen i FødevareIndustrien.

Norges EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland vil foreløpig ikke kommentere saken.