Det midlertidige forbudet ble innført i begynnelsen av året da de første tilfellene av kugalskap meldte seg i Frankrike, Tyskland og Spania.

–Forbudet blir nå gjort permanent, men vil bli tatt opp til vurdering med jevne mellomrom, sa en talskvinne for kommisjonen.

EUs landbruksministre ble ikke enige da de diskuterte saken på et møte i Luxembourg, men kommisjonen har myndighet til å forlenge forbudet på egen hånd.

NTB