Forhandlingene om Kosovos fremtid styrer faretruende mot et sammenbrudd. Frykten for nye blodige uroligheter på Balkan brer om seg både i EU og NATO.

Etter parlamentsvalget lørdag har vinneren som forventet uttalt at man vil utrope Kosovo som en selvstendig stat, selv om dette ikke oppnås gjennom en FN-resolusjon.

Et slikt skritt kan utløse nye blodige oppgjør mellom kosovoalbanerne og det serbiske mindretall som holdes i sjakk av en NATO-styrke på omkring 16.000 soldater.

Håndteringen av saken står øverst på dagsordenen under et EUs pågående møte i Brussel.

Enighet utad

En gruppe, bestående av EU, Russland og USA skal innen 10. desember avslutte forhandlingene mellom kosovoalbanerne og Serbia og melde tilbake til FNs generalsekretær Ban Ki-moon om resultatet. Men det er lite som tyder på at en holdbar løsning er innen rekkevidde.

Utad står de 27 EU-landene fast på enigheten om at det er Europa som har hovedansvaret for Kosovo. Men sannheten er at landene er dypt splittet om hvorvidt EU skal anerkjenne en selverklært, uavhengighet i Kosovo.

Spania, Kypros, Hellas, Ungarn, Slovakia og Romania er imot fordi de selv frykter problemer med egne regioner som ønsker uavhengighet. Derimot vil Storbritannia, Frankrike, Nederland og Danmark sannsynligvis støtte et uavhengig Kosovo, selv om det ikke anerkjennes av FN.

USA har flere ganger offisielt bekreftet, til Serbias store irritasjon, at amerikanerne er klare til å anerkjenne et selvstendig Kosovo. Et slikt signal har ennå ikke kommet fra EU. Dette på grunn av at da kan ikke kosovoalbanerne lenger presses i forhandlinger.

EUs spesielle Kosovo-utsending, tyskeren Wolfgang Ichhinger, som representerer EU i gruppen, vil under møtet i Brussel gjøre opp status for forhandlingene så langt.

Russland har tidligere i år, på vegne av Serbia, blokkert for en FN-resolusjon på grunnlag av den tidligere finske megleren, Martti Ahtisaaris, forslag.

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, uttalte sist uke at det finnes alternativer til uavhengighet, og de betrakter ikke 10. desember som den endelige deadline.

Serbisk boikott

Kosovoalbanernes tålmodighet er imidlertid brukt opp. Det var tydelig etter lørdagens parlamentsvalg. Lederen av opposisjonspartiet, Kosovos Demokratiske Parti (PDK), Hashim Thaci, som er tidligere opprørsleder i Kosovos Frigjøringshær (UCK), erklærte seg for vinner av valget. Det samme valget ble boikottet av det serbiske mindretallet.

Thaci har gjort det klart at han vil erklære Kosovo selvstendig umiddelbart etter 10. desember.

Hashim Thaci kommer etter alt å dømme til å avløse en annen opprørsleder, Agim Ceku, som statsminister. Men først skal Thaci danne en levedyktig regjeringskoalisjon muligens med Kosovos Demokratiske Liga.

HAZIR REKA