I EU-kretser har det vært mye snakk om sanksjoner mot Israel. Men i realiteten er EU-landene altfor uenige til å gjennomføre et såpass drastisk prosjekt. Dessuten mangler de maktmidlene som skal til.

Utenom å si opp handelsavtalen med Israel, er det lite EU kan gjøre. Europaparlamentet har bedt EU-landene oppheve denne avtalen, men de fleste regjeringene mener dette vil være å gå for langt.

På EUs utenriksministermøte i Luxembourg i går ble til og med et forslag om å innkalle Israel til krisemøte i det såkalte samarbeidsrådet, som er en del av avtalen, avvist. Nå gjelder det, synes ministrene å mene, å uansett ikke gjøre noe som kan skape trøbbel for den siste fredsreisen til USAs utenriksminister Colin Powell. Den stilte EU, Russland og FN seg bak i forrige uke.

Men det betyr ikke at EU ikke er irriterte på Israel. Og verbalt legges det som vanlig lite imellom.

— Hvis Ariel Sharon bare vil snakke med dem som er enige med ham, ender han fort opp uten samtalepartnere, sa Spanias utenriksminister Josep Pique i går.

Uttalelsen var myntet på forslaget fra den israelske statsministeren om en USA-ledet fredskonferanse uten både Arafat og EU.

For Sharon gjelder EU som arabervennlig, og EUs internasjonale tyngde er foreløpig såpass liten at han kan tillate seg å opptre deretter. Akkurat det liker EU heller ikke.