I september innførte EU-kommisjonen straffetoll på 21,4 prosent mot import av norsk ørret. Denne kom på toppen av en tidligere toll på 3,6 prosent.

Grunnen er at EU, etter en klage fra finske oppdrettere, kom til at norske eksportører dumpet ørret på EU-markedet i 2001 og 2002.

Straffetollen er midlertidig. I mars skal EU avgjøre om sanksjonene blir langvarige. Det betyr at Kommisjonen må fremme et nytt forslag senest i februar.

Ørreteksportørene og norske myndigheter har gjort felles sak for å tilbakevise anklagene om dumping. I oktober sendte norske myndigheter et brev til Kommisjonen der tallene ble bestridt. Næringen har også, etter eget ønske, vært innkalt til en høring om saken i EU-kommisjonen.

Norges EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland var ikke innstilt på å vente til mars. I et intervju med BT i oktober var han optimistisk med tanke på å få Kommisjonen til å snu før den tid.

Han satte særlig sin lit til at EU-byråkratene ville innse at de hadde regnet feil på ett, viktig teknisk punkt: Den eventuelle dumpingen berørte ikke så mye som 25 prosent av EU-markedet, slik kravet er for at midlertidige antidumpingtiltak kan iverksettes.

Mens EUs beregninger endte like over dette merket, havnet de norske under.

I et møte med norske myndigheter i går ga EUs direktør for saksfeltet Fritz Harald Wenig beskjed om at Kommisjonen fortsatt mener den har sitt på det tørre — altså på rett side av 25-prosentgrensen.

Dermed ser Kommisjonen ingen grunn til å trekke straffetollen tilbake nå.