I tillegg kommer regningen for å sikre en stabil økonomi i de øvrige Balkan-statene.

USA og EU møttes i dag til sitt årlige toppmøte, og det var ikke behov for noen lang diskusjon for å slå fast hvordan byrdefordelingen i gjenoppbyggingen av Kosovo skal være. USA bar kostnadene ved krigen, Europa må betale gjenoppbyggingen. Men president Bill Clinton kom med noen trøstende ord og sa at USA er å betrakte som full partner i dette arbeidet, og at å bygge fred tross alt er langt billigere enn å krige.

— Det (gjenoppbyggingen) kommer trolig til å koste langt mer enn hva folk tror, men selv den dyreste freden er billigere enn den billigste krigen, sa Clinton, som møtte sittende EU-president, Tysklands statsminister Gerhard Schröder i Bonn.

Den amerikanske presidenten mente det var lite fruktbart å spekulere i hva gjenoppbyggingen kommer til å koste, men visepresidenten i den europeiske investeringsbanken Wolfgang Roth anslo i dag beløpet til mer enn 400 milliarder kroner.

NTB