Klokken 04.30 i dag tidlig kom meldingen om at EU-lederne var i havn med en avtale. Da hadde stats— og regjeringssjefene sittet sammen siden torsdag kveld, bare avbrutt av noen timers søvn natt til fredag. En rekke innrømmelser både til høyre og venstre måtte til for å komme i mål med for-fatningsreformen.

-- Det tok lang tid, men vi har oppnådd det vi ville. Dette er et viktig fremskritt som vil gjøre Europa handlekraftig, sa en litt blek, men tydelig lettet kansler Angela Merkel på pressekonferansen kl. 5 lørdag morgen.

Utsettelse til 2014

Forhandlingene hadde flere ganger truet med å bryte helt sammen -- både fordi Polen krevde flere stemmer og mer makt, og fordi Storbritannia forlangte unntak på flere punkter der de ville ha fortsatt nasjonal kontroll.

Polen fikk til slutt gjennomslag for at de nye stemmereglene -- som vil gi dem mindre innflytelse enn de har i dag -- ikke skal trå i kraft før i 2014, med en overgangsperiode helt frem til 2017.

Også på flere andre punkter ble det gjort innrømmelser til polakkene. Til gjengjeld måtte de gi opp kampen mot systemet med «dobbelt flertall», der 65 prosent av EUs befolkning og 55 prosent av EUs medlemsland vil være tilstrekke-lig flertall i avstemninger.

Britene fikk lovnad om at de fortsatt skal få styre sin egen utenrikspolitikk. Også de andre «røde linjene» til avtroppende statsminister Tony Blair, med nasjonal styring både over skatte- og trygderegler, justis og politi, ble i grove trekk respektert.

Omfattende kompromiss

Britene fikk dessuten lovnad om at et nytt charter for borgernes rettigheter ikke skal gjøres juridisk bindende i Storbritannia. Blair fryktet blant annet at charteret kunne påvirke Storbritannias liberale arbeidsmarkedsregler.

-- Det går an å si at vi har gått langt i kompromissene. Men resultatet er godt for hele Europa, sa Merkel, som glatt innrømmet at forhandlingene hadde vært både vanskelige og til tider uoversiktlige.

En regjeringskonferanse skal i løpet av sommeren utforme detaljene i den nye «reformtraktaten». Den skal tre i kraft i 2009. Traktaten kommer i stedet for EU-grunnloven som ble nedstemt av Ne-derland og Frankrike i 2005, og skal gjøre EU mer handlekraftig og lettstyrt. Det ble på pressekonferansen også lagt vekt på at videre utvidelser av unionen ikke ville vært mulig uten reformen.