EU bestilte rapporten i januar, da massemediene var opptatt av en mulig sammenheng mellom utarmet uran og blodkreft. Flere soldater som hadde tjenestegjort på Balkan hadde fått denne sykdommen. Europa-parlamentet krevde forbud mot ammunisjon laget av utarmet uran, som flere europeiske NATO-land har brukt. Forslaget om forbud fikk støtte av EU-kommisjonens formann Romano Prodi.Rapporten konkluderer med at stråling fra utarmet uran ikke kan gi helsemessige skadevirkninger for mennesker. Flere andre rapporter har også frikjent utarmet uran som sykdomsårsak.NTB-Reuters