I september i Cancún, Mexico, brøt WTO-forhandlingene om en friere verdenshandel sammen. Hovedgrunnen var at EU ville ha en rekke nye saker på forhandlingsbordet, mens utviklingslandene på sin side sa nei. U-landene insisterte på at de rike landene må droppe sine landbrukssubsidier og tollmurer mot landbruksvarer først.

Etter Kommisjonens plenumsmøte i går, bekreftet handelskommissær Pascal Lamy at EU er villig til å trekke noen eller alle temaene på den såkalte Singapore-agendaen fra forhandlingsbordet når WTO prøver å få forhandlingene på rett kjøl igjen i Genève 15. og 16. desember. Det dreier seg om regler for investeringer, offentlige innkjøp, praktisk grensepassering og konkurransepolitikk.

— Den nåværende situasjon gagner ingen. Vi må redde denne frihandelsrunden, for ellers står hele det multilaterale systemet i fare, sa Pascal Lamy.

Dersom forhandlingene om den såkalte Doha-agendaen bryter sammen, kan det presse frem et nettverk av bilaterale eller regionale frihandelsavtaler i stedet. Det mener de fleste observatører vil gagne de rike landene, fordi de står sterkere og har mest makt.

At EU nå tilsynelatende gir store innrømmelser, betyr ikke uten videre at WTO-prosessen kommer tilbake på sporet og at Doha-runden kan fullføres etter planen neste høst.

For det første oppgir EU ikke sine «hjertesaker» gratis. Unionen vil kreve innrømmelser også fra andre land. EU forbeholder seg dessuten retten til å forhandle om Singapore-temaene med grupper av land, selv om man altså ikke vil insistere på at alle skal bli med.

Det førte til at Kommisjonen ikke fikk mye skryt fra solidaritetsorganisasjonene i går. «I stedet for å støtte utvikling og miljø, prioriterer EU fortsatt storindustriens behov», sa Alexandra Wandel i organisasjonen Friends of the Earth.

For det andre er Singapore-agendaen ikke det eneste problemet. Senking av barrierer for handel med landbruksvarer er den største bøygen, og der er Norge minst like «ille» som EU. Spørsmålet om tollsatser for industriprodukter blir også en hard nøtt å knekke.

Og for det tredje nærmer det seg valg i USA. Observatører tror det betyr null kompromissvilje fra Bush-administrasjonens side inntil gjenvalget eventuelt er sikret. Bush er under press fra deler av USAs industri, som sliter i konkurransen med import fra «billigland».

Pascal Lamy kommenterte også dette:

— Mange sier at 2004 er valgår i USA og at vi derfor kan glemme å fullføre Doha-runden. Jeg tror ikke det er sant. Jeg er ikke så pessimistisk, sa Lamy.

Tidligere på dagen i går ble franskmannen for øvrig utnevnt til «årets kommissær» av det internasjonale pressekorpset i Brussel.