Statsminister Jens Stoltenberg ga klar beskjed til EU og kommisjonspresident José Manuel Barroso da han besøkte Brussel i går: Norge vil ikke akseptere antidumpingtiltakene EU har vedtatt mot norsk laks, og vil klage saken inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Det er bare en uke siden EU besluttet å innføre minstepris på norsk laks, et utfall som hadde vært ventet siden før jul. Likevel synes nå EU å være innstilt på videre forhandlinger, skal vi tro uttalelsene fra så vel Barroso som Stoltenberg i går.

— Jeg mener det skal være mulig å komme til en enighet. La oss i det minste prøve, sa Barroso i et felles pressemøte med Stoltenberg etter deres samtaler.

-Vi har ganske enkelt ulike meninger. Men det går raskere dersom vi blir enige enn om vi går gjennom WTO, sa Barroso. Utenriksminister Jonas Gahr Støre skal senere i uken treffe EUs handelskommissær Peter Mandelson i Davos. Der blir laksen et tema.

— La oss se om det kommer noe positivt ut av det møtet, sa Barroso.

- Må vente og høre

Etter at Barroso var gått hjem, var Jens Stoltenberg noe usikker på hvordan EUs fornyede forhandlingsvilje faktisk skal tolkes.

— Men når EU signaliserer at de er villige til å revurdere sitt standpunkt, må vi være villige til å vente og høre hva de har å si, sa Stoltenberg. Om det er små eller store endringer EU er villige til å gå med på, var Stoltenberg ikke sikker på. Og uansett vil ikke regjeringen vente lenge: I løpet av februar vil de forlange en avklaring.

EUs minstepris er satt til ca. kroner 22,50 pr. kg. Begrunnelsen for tiltaket er at EU mistenker Norge for å ha solgt laks til under kostpris på EU-markedet, og slik ødelagt for konkurrentene. Med dagens laksepriser er ordningen ingen katastrofe for næringen; frykten er at markedsprisen skal havne under minsteprisen og at nordmennene dermed blir stengt ute.

Tar vel et år

Etter at lakseeksportørene i fjor inngikk en avtale med kommisjonen om minstepris frem til 22. januar i år, har norske myndigheter hatt en lite aktiv rolle i laksesaken. Diskusjonene med EU er det først og fremst næringen selv som har ført.

— Nå blir det igjen myndighetenes sak. Men vi vil holde et tett dialog med næringen, og vurdere eventuelle tilbud fra EU sammen med dem, sier Stoltenberg.

Ifølge EU-ambassadør Oda H. Sletnes vil en WTO-klage ta 12-18 måneder. Selskapene som blir rammet av minsteprisen har også muligheten for å klage EU inn for EF-domstolen på egen hånd. Stoltenberg ville i går ikke si om han mener det kan være en farbar vei eller ikke.

— Det tror jeg vi skal være forsiktige med å gi noen råd om, sa Stoltenberg, som mente at laksestriden ikke forsurer det generelle klimaet mellom EU og Norge.

Mulig Sudan-innsats

Besøket i Brussel var Stoltenbergs første etter regjeringsskiftet, og han møtte i tillegg til Barroso også EUs utenrikspolitiske koordinator, Javier Solana, og Nato-generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer. I Nato-hovedkvarteret diskuterte de blant annet innsatsen i Afghanistan, der Nato-innsatsen skal trappes opp, blant annet med 450 norske soldater.

— Det kan også bli aktuelt for oss å bidra i Sudan. Han nevnte Darfur, men det er ennå for tidlig å si noe mer bestemt, sa Stoltenberg etter møtet.

FORHANDLINGSVILJE: EU-kommisjonens president José Manuel Barroso mener EU og Norge må greie å bli enige om laksen - tross nylig vedtatte straffetiltak. Statsminister Jens Stoltenberg vil høre hva EU har å komme med, men vil ikke vente lenge. FOTO: JUHA ROININEN