Striden om hvorvidt patentrettigheter skal tilsidesettes for at utviklingsland blant annet skal kunne få billigere kopier av patentbeskyttede medisiner har satt videre samtaler om økt global frihandel i fare.

EUs handelskommissær Pascal Lamy ønsker nå at WHO skal avgjøre når et land har en helsemessig krise som er så stor at patentreglene må vike for tilførsel av livsnødvendige medisiner. WHO mener organet er i stand til å foreta en slik vurdering.

USA har hele tiden vært imot å uthule patentreglene, men torsdag sa landets handelsrepresentant Robert Zoellick at Lamys utspill var et "konstruktivt bidrag". Det er også strid om hvilke sykdommer som skal føre til at patentrettighetene tilsidesettes, og Leger uten grenser er blant dem som mener den foreløpige listen er for lite omfattende.

(NTB)