Den norske finansministeren bønnfalte tirsdag EU-kommisjonen om å få beholde den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Det norske sonesystemet gir arbeidsgivere i en rekke utkantkommuner redusert arbeidsgiveravgift. Finnmark og sju Troms-kommuner slipper hele avgiften på 14,1 prosent. Men etter møtet i Brussel var EU-kommissær Monti helt klar.

— Jeg har insistert på at vi ikke kan godta konkurransediskriminerende tiltak mot andre land. Jeg har derfor oppmuntret finansministeren til å finne løsninger som er knyttet opp til høye transportkostnader i avsidesliggende områder, ikke til reduksjoner i arbeidsgiveravgiften, sa Monti.

EU forbyr ikke statsstøtte til distriktene, men vil ha garantier for at bedriftene ikke får overkompensert ulempene av den norske staten og dermed får konkurransefordeler i forhold til eksempelvis Sverige.

Monti ønsker derfor en individuell behandling av hver og en av bedriftene som skal støttes.

Dette mener Norge skaper mer byråkrati og tungvinte ordninger