— Jeg undersøker muligheten for at fisket av torsk, hyse, hvitting og andre arter kan fortsette på et svært begrenset nivå, sa EUs fiskerikommissær Franz Fischler mandag.

Det internasjonale råd for havforskning har anbefalt full stans i torskefisket neste år fordi bestanden av nordsjøtorsk er på et historisk lavt nivå.

Mandag fikk Fischler en rapport fra Kommisjonens egen vitenskapelige komité (STECF), som også sier at full stans i torskefisket neste år er beste vei ut av torskekrisen.

Redningsplan

En rekke medlemsland frykter stor arbeidsledighet dersom det blir full fangststopp. Men Fischler antydet mandag at det blir mulig å opprettholde et visst torskefiske dersom fiskeriministrene i desember går med på å vedta en langsiktig redningsplan for torsk.

— Denne planen vil innebære kraftige kvotereduksjoner, redusert fiske, intensivert kontroll - men ingen full fangststopp. STECF sier det kanskje er mulig å tillate redusert fiske under en slik plan. Men la meg være klar: Dette alternativet vil også innebære lidelser, sa Fischler.

EU forvalter torskefisket i Nordsjøen sammen med Norge, som har 17 prosent av bestanden. Norge har sagt vi vil følge et fangststopp i EU.

Kjemper for reform

Fiskerikommissær Fischler har lenge advart mot at altfor mange fiskere kjemper om altfor få fisk i EU. Fischler har lagt fram et kontroversielt forslag til reform av EUs fiskeripolitikk fra 2003 hvor det foreslås at 8.600 av EUs fiskefartøyer settes på land innen 2006.

EU-kommisjonen vil dessuten legge om kvotesystemet, slik at særlig torskestammen kan gjenoppbygges til et forsvarlig nivå innen ca. fem år. Men dette vil koste nesten 30.000 fiskere jobben, og særlig Frankrike, Italia og Spania har motsatt seg reformer.

(NTB)