I en rapport fra EU-kommisjonen heter det at Ungarn, Polen, Tsjekkia, Slovenia, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Kypros og Malta alle på god vei til å innfri kravene til EU-medlemskap.

Rapporten er et tilbakeslag for Romania og Bulgaria, de to fattigste kandidatlandene, som ikke holder høyt nok tempo i forhandlingsprosessen til å slippe inn med første pulje i 2004. Heller ikke kandidatlandet Tyrkia, som ennå ikke har startet forhandlingene med EU, slipper inn i første runde.

Dersom EUs ambisiøse utvidelsesplan blir gjennomført, vil EU øke fra dagens 15 til 28 land, og utgjøre ett område med 500 millioner mennesker.

(NTB)