FRANK M. ROSSAVIK Brussel

Diskusjonsnotatet fra EU-ekspertene har ikke offisiell status, mer er blitt positivt mottatt i Kommisjonen og hos medlemslandene. Det vil derfor være et viktig innspill til EUs alkoholpolitiske strategi som legges frem tidlig neste år.

Anders Ulstein, representant i Brussel for Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, er fornøyd.

— Ingenting går fort i EU på dette feltet, men notatet er et viktig skritt i riktig retning, mener Ulstein.

Han er særlig fornøyd med at dokumentet åpner for å redusere innførselskvotene. I dag er den restriktive svenske alkohollovgivningen under press fordi alle har rett til å ta med seg store kvanta alkohol over grensene.

— Det er første gang problemstillingen er kommet på dagsordenen, sier Ulstein. Han ser dette som et resultat av påvirkningsarbeidet Sverige har gjort, med støtte fra andre nordiske land.

I en parallell sak opplever Frankrike nå handelslekkasje til Spania etter å ha økt tobakksavgiftene kraftig. Det har fått franske myndigheter til å se nærmere på innførselskvoter.

— Hvis Sverige og Frankrike gjør felles sak, kan det nok skje noe, mener Ulstein.

Notatet anbefaler innstramming på en rekke områder. Ett viktig forslag er en felles regel om minimum 18 års aldersgrense for kjøp av alkohol. I dag kan 16-åringer kjøpe øl og vin i flere land.

— Dokumentet sier også at land som i dag praktiserer høyere grenser, bør beholde dem. Det er jo interessant i Norge, der Høyre nylig har foreslått å senke grensen for kjøp av sprit til 18 år, sier Anders Ulstein.