Etter angrepene på New York og Washington 11. september har USA ønsket nærmere samarbeid med EU i jakten på terrorister og andre kriminelle. I går ble EUs justis— og innenriksministre – på sitt to dagers møte i Luxembourg – enige om å si ja.

Men EU har sterke betenkeligheter. Et absolutt krav for utlevering av mistenkte vil være at vedkommende ikke risikerer dødsstraff i USA. Også USAs bokstavelige livstidsstraffer og bruk av militærdomstoler for å dømme utlendinger mistenkt for terrorisme vil trolig gjøre forhandlingene med EU vanskelige.

Ingen garanti mot dødsstraff

USA har tidligere signalisert at EU ikke kan regne med generelle garantier mot bruk av dødsstraff, men at USA eventuelt kan gi slike i hvert enkelt tilfelle. Uansett er USA positiv til en avtale med EU som sådan – til erstatning for dagens avtaler med hvert enkelt av de 15 EU-landene.

I dag utleverer kun Storbritannia, Nederland, Irland og Italia egne statsborgere til andre stater. Ifølge Reuters har Tyskland, Portugal, Hellas og Østerrike signalisert at landene har problemer med å gå inn på en generell utleveringsavtale med USA.

Harmonisere asylpolitikk

På sitt relativt produktive møte i Luxembourg ble EUs innenriks- og justisministre også enige om å harmonisere deler av asylpolitikken. I fremtiden skal asylsøkere behandles likt i alle EU-land, behandlingen av søknader skal gå raskere og de ankomne skal ha rett til en viss minimumsstandard mens de venter.

Ministrene ble også enige om systematisk utveksling av politiinformasjon i kampen mot fotballpøbler. Derimot ble de ikke helt ferdige med et knippe tiltak mot seksuelt misbruk av barn. Beslutninger i denne saken ventes på neste møte som holdes 13. juni.