Utvidelseskommissær Günter Verheugen understreket at kandidatlandene må få «enda klarere og mer overbevisende signaler» om dette fra EU-toppmøtet som innledes i Göteborg fredag. Medlemskapsforhandlingene bør avsluttes innen utgangen av neste år, mente han.

Det var ventet at utvidelsesspørsmålet og irenes nei ville bli viktigste tema, da EUs utenriksministere mandag kom sammen i Luxembourg for å forberede Göteborg-møtet. EU-politikerne skulle dessuten drøfte situasjonen i Midtøsten med Israels utenriksminister Shimon Peres og palestinernes minister for internasjonalt samarbeid Nabil Shaath.

Forferdelse Irske velgere avviste i en folkeavstemning sist torsdag med knapt flertall Nice-traktaten, som åpner for at antallet medlemsland i EU kan utvides fra dagens 15 til 27. Det irske avstemningsresultatet møtte bekymring og til dels forferdelse både i de øvrige EU-land og i kandidatlandene.

— Vi står overfor en ny situasjon, og fra nå av må vi være enda tydeligere og mer overbevisende i våre budskaper til kandidatlandene. EU må ta et klart skritt framover, og entydig forplikte seg til å avslutte utvidelsesforhandlingene med de mest framskredne av søkerlandene en gang mellom i dag og utgangen av 2002, sa Verheugen til tysk presse.

— Forhandlingene fortsetter med samme intensitet som før, men (det irske) resultatet har selvsagt rystet de stakkars kandidatlandene. Jeg var i Slovenia før helgen, og der hadde nyheten skapt sterk frykt, tilføyde Verheugen i et intervju med München-avisen Süddeutsche Zeitung, der han også avviste antydninger om en reforhandling av Nice-traktaten.

«Absurd» Både disse antydningene og forslag om å spikre fast datoer for opptak av hvert enkelt søkerland i EU er absurde, mente utvidelseskommissæren. -Å sette opp slike tidsfrister kan gi næring til falske håp, framholdt Verheugen, som likevel sa seg overbevist om at tidsskjemaet for EU-utvidelsen vil holde.

Ifølge regjeringskilder i Berlin vil Tyskland og Frankrike legge sine meningsforskjeller til side, og legge fram felles synspunkter på EU-utvidelsen under samtalene i Göteborg. -Det blir ikke noe problematisk toppmøte, fordi det ikke finnes noen sentrale problemer, sier en framtredende tysk regjeringstalsmann ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tysklands statsminister Gerhard Schröder skulle tirsdag ha politiske samtaler med sin franske kollega Lionel Jospin. Schröder har på forhånd betegnet forskjeller i det franske og det tyske synet på EUs utvikling og framtidige rolle som «produktive» snarere en skadelige. NTB