EU-kommisjonen reagerte onsdag på amerikanske og canadiske myndigheters beslutning sent tirsdag om å forby all import av levende dyr, meieriprodukter og kjøttvarer som ikke er "forsvarlig behandlet" på grunn av munn— og klovsyken i Europa.

— Dette er et urimelig tiltak, sa EU-kommisjonens talskvinne Beate Gminder, samtidig som hun uttrykte forståelse for USAs og Canadas bekymring.

Også norske myndigheter vurderer et importforbud for dyr og varer fra hele EU, og dersom dette kommer vil svaret fra EU-kommisjonen være det samme.

Ikke større risiko Ifølge Gminder bryter USA og Canada med prinsippet om såkalte regionalisering - at risikoen skal vurderes fra region til region i Europa og ikke ta hele EU under ett. Hun mener at selv om Frankrike har fått sitt første utbrudd av munn- og klovsyke, er ikke risikoen for spredning større i dag enn den var da det første utbruddet i Storbritannia ble oppdaget for fire uker siden.

— Vi har alt på plass for å bekjempe sykdommen, sa Gminder.

Ettersom det amerikanske og canadiske importforbudet for dyr og kjøttprodukter fra EU i første omgang er begrenset, vil det neppe komme noen sterk reaksjon fra Brussel. Til det er EU for mye på defensiven og Gminder kunne heller ikke gi noen fullstendig sikkerhetsgaranti til de nordamerikanske myndighetene.

— Vi er i kontakt med dem for å forstå grunnlaget for beslutningen.

Dansk svin Verdien av eksporten av dyr til USA og Canada er relativt liten, bare rundt to milliarder kroner årlig. Men den rammer særlig dansk svineeksport, som står for rundt 70 prosent av hele EUs eksport av griser til USA. Danmarks matvareminister Ritt Bjerregaard reagerte onsdag på tiltakene.

EU - Storbritannia og Frankrike i særdeleshet - møter stengte grenser for sine produkter så å si over hele verden. To europeiske (Slovakia og Ungarn) og to afrikanske land (Tunisia og Marokko) har gått så langt som å forby import av såkorn.

I Brussel og i de enkelte EU-landene frykter man nå at Russland skal starte å lukke grensene. Russland utgjør det viktigste markedet (45 prosent) for europeisk kjøtteksport.

Samtidig som EU-kommisjonen beklager seg over nordamerikanske tiltak, bestemte kommisjonen tirsdag på sin side å forby import av argentinsk kjøtt, på grunn av munn- og klovsyke der.

NTB