Siden 2001 har det i Norge vært forbudt å bruke vannskuter i områder som ikke er spesielt avsatt til formålet.

Advarselen fra ESA kommer etter en fersk dom fra EFTA-domstolen, hvor det slås fast at totalforbudet mot vannskutere ikke samsvarer med formålet om å beskytte miljøet. Domstolen fastslår at Sverige er nødt til å avsette områder hvor vannskutere kan brukes uten at miljøet blir nevneverdig påvirket.

ESA anerkjenner at enkelte områder i Norge av hensyn til miljøet ikke egner seg for vannskuterbruk. Derfor innebærer ikke kravet at forbudet skal oppheves over alt, men bare i områder som ikke er «miljømessig sårbare», heter det i en pressemelding fra overvåkingsorganet.

Hvis ikke Norge følger opp advarselen, kan saken til slutt havne i EFTA-domstolen i Luxembourg.

Norske kommuner kan i dag ved lokale forskrifter gjøre helt eller delvis unntak fra forbudet for områder der vannskuterbruken ikke medfører fare, eller kommer i konflikt med miljøinteresser. Et generelt forbud ble innført for å hindre mulige konflikter mellom kjøring med vannskuter og andre friluftsaktiviteter som bading og soling. Forbudet er også ment å hindre miljøskader på flora og fauna.