EFTAs overvåkingsorgan ESA er hellig overbevist om at Stortinget ikke fulgte reglene i EØS-avtalen da den statlige eiendomsgiganten Entra Eiendom AS ble opprettet i 2000. Det nye selskapet skulle overta og forvalte deler av Statsbyggs eiendommer, først og fremst kontorlokaler, og er i dag ett av Norges største på dette markedet.

En egen lov ble vedtatt som fritok det nye selskapet for de vanlige dokumentavgiftene og tinglysingsgebyrene ved eiendomsoverdragelser. Verdien av rabatten er beregnet til 80 millioner kroner, og overvåkingsorganet ESA varslet allerede for tre og et halvt år siden at de var skeptiske og ville granske rabatten.

Har god råd

I går falt avgjørelsen: ESA mener avgiftsfritaket i realiteten var ulovlig statsstøtte som ga Entra Eiendom AS en kraftig konkurransefordel overfor sine privateide konkurrenter. Derfor må de 80 millioner kronene tilbakebetales. Dersom Entras eier, altså Staten, ikke går med på dette, må de gå til EFTA-domstolen for å prøve pålegget der.

— Vi må først studere premissene for avgjørelsen, var den knappe kommentaren fra informasjonssjef Øistein Øisjøfoss i Nærings- og handelsdepartementet i går kveld.

Entra Eiendom står blant annet bak ombyggingen av den gamle Frionor-fabrikken i Trondheim, og eier både de ledige tomtene i Nonneseterkvartalet i Bergen, Postgirobygget i Oslo og det gamle tollpakkhuset i Stavanger.

Med verdier for ti milliarder kroner og et årsresultat i fjor på 187 millioner kroner før skatt, vil Entra sikkert greie å betale ESA-regningen, dersom eierne bestemmer seg for det.

— Vi får eventuelt låne pengene, sa administrerende direktør Erik Løfsnes i Entra i går.

Statkraft slapp 1,5 mrd.

Men resultatet kan samtidig bli milliardkostnader for en rekke nye statseide selskaper som har fått ESAs kritiske øyne på seg. Da Stortinget bestemte seg for å legge Statkrafts eiendommer inn i et eget AS, ble de for eksempel fritatt for avgifter på anslagsvis 1,5 milliarder kroner.

— Det er blitt vedtatt tilsvarende avgiftsfritak for både Telenor, Posten, NSB og helseforetakene, for å nevne noen. Dersom disse sakene viser seg å være parallelle, vil vi også forfølge dem, sier direktør Rolf Egil Tønnessen i ESAs avdeling for statsstøtte.

I første omgang vil ESA vente for å se hva den norske regjeringen velger å gjøre med Entra.

— Vi vil neppe foreta oss noe overfor de andre før vi ser resultatet av denne saken, eventuelt før vi har en dom fra EFTA-domstolen, sier Tønnessen.

Staten har nå to måneder på seg til å avgjøre om pengene skal tilbakebatales eller ei, eller om Norge skal gå til retten.