— Det er et åpent spørsmål om EØS kan videreføres uten Liechtenstein. En ting er hvordan EU vil stille seg, en annen hvorvidt ESA og EFTA-domstolen kan fungere med kun Island og Norge som medlemmer, medgir Norges EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland overfor Bergens Tidende.

Han understreker likevel at Norge foreløpig ikke har sett grunn til å vurdere problemstillingen nærmere.

En sentral kilde i EU-kommisjonen sier det er et «godt spørsmål» om EØS kan overleve med kun to EFTA-stater.

— Liechtenstein er ikke viktig i volum, men landet har jo en stemme i organene på EFTA-siden. Det er som kjent vanskelig å fatte flertallsavgjørelser med bare to stemmer, sier kilden - med krav om anonymitet, som vanlig i Kommisjonen. - Jeg tror personlig det er mulig å redde et EØS med bare to EFTA-land, men det blir i så fall både vanskelig og tidkrevende.

EFTA-domstol avvikles?

Kilden antyder at det blir nødvendig med «grunnleggende endringer», uten å ville spesifisere disse nærmere.

Det største grepet kan i så fall bli å avvikle den formelle likestillingen mellom EFTA og EU. Det vil bety at ESA og EFTA-domstolen avvikles, og at Kommisjonen og EU-domstolen håndhever EØS-avtalen også overfor Norge og Island. En slik omlegging vil være kontroversiell, men BT vet at dette allerede drøftes uformelt på flere hold i Brussel.

Bakgrunnen for det hele er at fyrst Hans Adam II og utenriksminister Ernst Walch de siste dagene har signalisert at Liechtenstein går ut av EØS hvis Tsjekkia og Slovakia ikke anerkjenner landet som suveren stat i hvert fall siden før 2. verdenskrig.

«Daglig kontakt»

Bjørn T. Grydeland sier norske myndigheter er i «daglig kontakt» med Liechtenstein for å bidra til en løsning. Han bekrefter også at den norske smertegrensen for hvor lenge uklarheten kan drøye nås «i løpet av dager, ikke uker».

Deretter vil Norge vurdere andre veier mot målet, et utvidet EØS, helst samtidig med at EU utvides 1. mai 2004.

I Liechtenstein og i Tsjekkia har det dannet seg en oppfatning av at Norge tok Liechtensteins parti ved å la være å undertegne EØS-avtalen i Luxembourg sist tirsdag. Det avviser Grydeland:

— Vi har ikke tatt stilling til innholdet i konflikten. Liechtenstein ba om noen dager for å avklare formuleringer med Tsjekkia og Slovakia i erklæringer de tre landene vil vedlegge avtalen. I likhet med EUs formannsland, Italia, lot vi derfor være å undertegne. Samtidig understreket vi at avklaringen må komme raskt, sier ambassadøren.

Nytt forslag

Liechtenstein la tirsdag frem et nytt forslag til løsning overfor Tsjekkia og Slovakia. Etter det BT forstår er innholdet at Tsjekkia og Slovakia anerkjenner Liechtenstein, slik landet ber om, men at det hele frikobles fra EØS-avtalen. Det er lite sannsynlig at Tsjekkia og Slovakia ser forslaget som en reell imøtekommelse.

Et lyspunkt i situasjonen, sett med norske myndigheters øyne, er at tidsfaktoren trolig ikke er så avgjørende som noen frykter. Vår kilde i EU-kommisjonen bekrefter at det er fullt mulig å iverksette EØS-avtalen selv om den ikke er formelt ferdig-ratifisert.

— Kommisjonen er bekymret over situasjonen som er oppstått. Men hvis det kun blir en forsinkelse før avtalen underskrives og sendes ut til ratifisering, kan vi godt iverksette den fra 1. mai neste år - selv om ikke alle parlamenter har rukket å behandle den, sier kilden.

I spørretimen

Spørsmålet om hva som skjer videre med EØS-avtalen, tas for øvrig også opp i Stortingets spørretime onsdag.

— Hva vil situasjonen være for Norge hvis konflikten ikke løses og den nye EØS-avtalen ikke er undertegnet innen EU-utvidelsen 1. mai 2004, spør Aps Svein Roald Hansen utenriksminister Jan Petersen.

Hansen spør på bakgrunn av fyrst Hans Adam IIs uttalelser om at Liechtensteins suverenitet er viktigere enn EØS.

Statsminister Kjell Magne Bondevik skal besøke Tsjekkia, Slovakia og Slovenia i slutten av neste uke. Besøket er avtalt for lenge siden og har intet med EØS-forhandlingene å gjøre. Dersom EØS-flokene ikke er løst innen den tid, vil de imidlertid ganske sikkert bli et tema i Bondeviks samtaler.