De vil ingen ende ta, forviklingene omkring utvidelsen av EØS-avtalen. I går kom utenriksminister Jan Petersen til EUs utenriksministermøte i Luxemburg for å være med på den offisielle undertegningen. Den er nødvendig for at avtalen skal kunne sendes ut på den omfattende ratifiseringsrunden i alle EUs 25 og EFTAs tre EØS-medlemsland.

Men seremonien gikk i vasken. En balje med champagneflasker måtte trilles ut igjen. Årsaken er en historisk konflikt mellom Liechtenstein på den ene siden og Tsjekkia og Slovakia på den andre.

Brukes som brekkstang

Før og like etter 2. verdenskrig eksproprierte det daværende Tsjekkoslovakia store eiendommer som tilhørte Liechtensteins fyrstefamilie. Dette skjedde etter de såkalte Benes-dekretene, som også rammet mange tyskere bosatt i Tsjekkoslovakia.

Fyrst Hans Adam II, dagens hersker i Liechtenstein, krever rundt 100 millioner euro, 820 millioner kroner, i erstatning fra Tsjekkia og Slovakia. Angivelig for å omgå erstatningskravet, anerkjenner de to sistnevnte ikke Liechtenstein som suveren stat fra 1914, noe fyrstedømmet krever. Tsjekkia har kun sagt seg villig til å anerkjenne fyrstedømmet som selvstendig siden 1993, da Tsjekkoslovakia ble delt.

Liechtenstein ønsker å bruke EØS-avtalen som brekkstang. Men tross mye press og lange forhandlinger ble de stridende partene aldri enige om gjensidig akseptable formuleringer.

Tsjekkias EU-ambassadør Pavel Telicka sa til pressefolk at Liechtenstein «plutselig» hadde brakt inn forhold som ikke har noe med EØS-avtalen å gjøre. Det kunne Tsjekkia ikke akseptere.

Norge rammes

Liechtensteins EU-ambassadør prins Nikolaus, Hans Adam IIs bror, avviste påstanden.

— Vi har orientert de andre landene om vårt krav ved flere anledninger, helt siden januar i år, sa han. Og han mener saken ikke er så fjern fra EØS-avtalen at det gjør noe.

— EØS er en meget nær samarbeidsform og Liechtenstein betaler blant andre Tsjekkia og Slovakia betydelige beløp for å ha avtalen. Da er en full og historisk korrekt anerkjennelse det minste vi må kunne forlange, sa prins Nikolaus.

Dermed må det nye konsultasjoner og forhandlinger til i dagene fremover. Alle de tre involverte landene sier de er innstilte på å finne en løsning.

Men faren øker for at EØS-formalitetene ikke er avklart innen EU utvides med 10 nye land 1. mai neste år. Dermed vil de tre EFTA-statene i EØS ikke være med på det nyutvidede indre marked fra starten. Dette kan få alvorlige følger for deler av norsk næringsliv, som er ganske avhengig av EØS. Liechtenstein er ikke så avhengig av EØS, siden landet er i valutaunion med Sveits og har lite utenrikshandel.

Kilder i Utenriksdepartementet medga i går at det i verste fall kan bli nødvendig å fullføre EØS-avtalen uten Liechtenstein. Det vil imidlertid bety at «vi må gjøre hele jobben om igjen», som en sa.

Den slags spekulasjoner ville ikke utenriksminister Jan Petersen inn i.

— Jeg tror det er utenkelig for alle at vi ikke får denne EØS-avtalen i havn. Nå får vi bare ta de ekstra dagene som skal til for å sortere ut problemene, sa Petersen.