– Hvis Israel eller andre har behov for å få avklart spørsmål i tilknytning til e-posten, vil vi selvsagt sørge for at det blir gjort. Så langt har ikke israelerne tatt opp saken og det er heller ikke gitt at det vil bli gjort, mener Svane.

Han viser til at dette handler om en privat e-post som har sirkulert i pressen og avsenderen er en ansatt ved ambassaden.

Svært uheldig

– Vi synes det er svært uheldig at private meninger skaper forvirring. Israel vet godt hva Norge mener når det gjelder Gaza og andre Midtøsten-spørsmål, men det vil ytterligere bli avklart dersom noen skulle føle at det er behov for det, sier Svane.

Den UD-ansatte videresendte en svært provoserende e-post over utenrikstjenestens kommunikasjonsnett. Dette ble fanget opp av den israelske avisen Jerusalem Post, som også trykket noen av de medfølgende bildene. De viser jødiske barn fra konsentrasjonsleire under krigen side om side med bilder av palestinske barn fra Gaza.

På avisens bloggesider er det stor aktivitet og sterke reaksjoner på e-posten.

Refs

Svane sier at den norske diplomaten har fått klar beskjed om at denne formen for spredning av private meninger over UDs nettverk er helt uakseptabel. En eventuell videre oppfølging vil bli behandlet internt i UD som en personalsak.

– Det er opp til den enkelte ansatte å bidra til at denne type forvirring ikke oppstår, sier Svane. Han legger til at det er jevnlig kontakt mellom den norske ambassaden i Tel Aviv og israelske myndigheter, og at det derfor er alle muligheter til å oppklare misforståelser.

Den norske diplomaten ved ambassaden i Riyadh innrømmer overfor Jerusalem Post å ha videresendt e-posten, der det blant annet heter at ”barnebarna til de overlevende etter Holocaust gjør nå det samme mot palestinerne som Nazi-Tyskland gjorde mot deres besteforeldrene.

Roald, Berit