krisen i Midtøsten

ARE HOVDENAK (tekst og foto) Gaza

Det er sørgetid for familien Khader. Et kondolansetelt er satt opp utenfor deres beskjedne hjem i Gaza, hvor en jevn strøm av slekt, venner og naboer kommer innom for å vise sin støtte. Mange av de besøkende er bønder som har jord i det området hvor den 52 år gamle bonden Sabri Khader ble skutt og drept tirsdag. Siden det palestinske opprøret startet i slutten av september, har jordbrukerne her vært spesielt utsatt for «gjengjeldelsesaksjoner» fra israelske styrker, fordi jordene deres ligger inneklemt mellom de to israelske bosettingene Dugit og Elei Sinai.

Uprovosert angrep Den drepte bondens bror, Hamza Khader, var vitne til hendelsen, og forteller hva som skjedde: — Vi hadde akkurat kommet ut på jordet og begynt å plukke poteter, da vi plutselig ble beskutt fra en israelsk posisjon og fra en stridsvogn. Sabri falt sammen etter å ha blitt truffet i brystet. Vi kjørte ham til sykehuset, men han døde før vi kom frem, forklarer Hamza.

Ifølge talsmenn for den israelske hæren hadde det nettopp vært et bombeangrep rettet mot bosettingen før israelske soldater begynte å skyte.

Etter tirsdagens skyting er Khaders eiendom helt avstengt. Potetkassene som Sabri hadde fylt før han ble skutt, står fortsatt ute på marken. Av frykt for at soldatene vil åpne ild igjen, tør ingen hente dem.

Sabri Khader etterlater seg kone, ni døtre og en sønn. Enken, Mahdia Khader, er fortvilet.

— Jeg aner ikke hvordan jeg skal forsørge barna, sier hun. Jorden var familiens eneste levebrød. Hun er redd israelerne vil konfiskere hele eiendommen på 75 mål.

Jordene rasert Bøndene i området er ikke bare redd skyting fra soldater og bosettere. Israelske bulldosere har de siste månedene planert ut store landområder rund bosettinger og langs enkelte hovedveier som brukes av bosettere. Avlinger ødelegges, bolighus og drivhus rives, brønner tettes igjen.

Familien Khader er også rammet av disse ødeleggelsene. For fire uker siden brøytet israelske bulldosere seg vei inn på eiendommen og rykket opp sitrustrær fra 40 mål av jorden. Fire brønner ble fylt med sand, og vanningsanlegget ble valset ned.

Salah Shaban Khader, en bonde fra samme slekt, tar oss med til sin jordeiendom, som også ble ødelagt for fire uker siden. Han fylles med tårer i øynene ved gjensynet av sine 1200 appelsin- og sitrontrær som ligger strødd utover marken. Bladene er visnet, men fruktene henger fortsatt på greinene. – For deres sikkerhet må min eiendom ofres, sier Salah bittert og skuler opp på de israelske husene som ligger bak flere rader piggtråd noen hundre meter opp i åsen.

Kollektiv avstraffelse Lederen for menneskerettighetsorganisasjonen Misan i Gaza, Issam Younis, hevder at den systematiske ødeleggelsen av dyrket mark har lite med sikkerhet for bosettingene å gjøre.

— Dette er et klassisk eksempel på kollektiv avstraffelse. Det skaper frykt og ydmykelse hos befolkningen, samtidig som Israel får demonstrert sin overmakt, hevder Younis.

Hele 4456 mål jordeiendommer skal være rasert i Gazastripa siden det palestinske opprøret startet for tre måneder siden, ifølge en fersk rapport fra Det palestinske senter for menneskerettigheter (PCHR) i Gaza.

UTEN FAR OG MANN: Mahdia Khader ble enke og ti barn ble farløse da Sabri Khader ble skutt mens han jobbet i potetåkeren.