Lik er en potensiell kilde for stamceller, ifølge et team av forskere ledet av Fred Gage ved Salk Institute i La Jolla i California. Stamceller har evnen til å utvikle seg til enhver vevstype som finnes i kroppen. Forskerne tror at slike celler er nøkkelen til behandlingsformer mot en rekke sykdommer som er vanskelige å behandle i dag, som Parkinsons.

Vev fra to individer utviklet umodne hjerneceller etter behandling i en sekvens av løsninger i laboratoriet.

— Det ser ut til å stemme at stamceller fra hjernen kan fornye seg under visse forhold, sier professor Peter Andrews ved Universitetet i Sheffield til BBC News.

Et av problemene for forskningen på stamceller er at det finnes etisk motstand og forbud i forbindelse med kilden til stamcellene. I enkelte land har det vært kraftige debatter rundt dyrking av stamceller med fostre som kilde.

En evaluering av de relative fordelene forbundet med celler fra fostre og døde mennesker er nødvendig, skriver forskerne i tidsskriftet Nature.(Origo)