Politiet fikk melding om saken sist uke. Både politiet, dyrebeskyttelsen og Mattilsynet har vært på gården i Fosnes.

— Til sammen har vi måttet avlive 45 dyr som var for svake til at det hadde nyttet å prøve å fôre dem opp. En kombinasjon av mat- og vannmangel er årsaken til at dyrene var i en slik forfatning, sier politiførstebetjent Oddvin Kveli ved Namsos og Fosnes lensmannskontor til Namdalsavisa.

Resten av besetningen, om lag 90 dyr, var imidlertid i en såpass bra forfatning at de er blitt fôret i løpet av uken med sikte på transport til slakteri.

— Det vil bli opprettet straffesak mot gårdbrukeren som muligens vil bli avhørt i løpet av uken, sier Kveli til avisen.