Den tyske nasjonalforsamlingen besluttet fredag med overveldende flertall å endre grunnloven for å styrke dyrenes rettigheter.

Tidligere forsøk fra sosialdemokratene og de grønne på å gjøre det samme har mislykkes på grunn av motvilje fra kristeligdemokratene. En grunnlovsendring krever to tredelers flertall og kristeligdemokratene har dermed hatt vetorett. Men i kjølvannet av kugalskap og munn— og klovsyke har kristeligdemokratene endret holdning.

At dyrenes rettigheter grunnlovsfestes fører ikke umiddelbart med seg at de styrkes. Men i framtiden kan den som mener at en eller annen bestemmelse ikke er streng nok gå til grunnlovsdomstolen og få spørsmålet utprøvd. Det er ventet at dyrevernere etter hvert vil utfordre bruken av dyr i forskning og religiøse slakteritualer på denne måten.

(NTB)