Mumier av katter, slanger, krokodiller og ibisfugler fjernadopteres bort for å skaffe penger til klimarom, konserveringsbeholdere og forskning ved Museet i Kairo.

— Dyremumier har vært neglisjert lenge. De går i oppløsning grunnet klimaforandringer og forurensing, sier ansvarlig for mumieprosjektet, Salima Ikram, ifølge The Independent.

Interesserte kan eksempelvis dele adopsjonsprivilegiene for en slange med andre for 500 kroner eller få eneretten til en krokodille for 7.000 kroner. "Adoptivforeldrene" får tilbake informasjon om den mumien de adopterer.

De mumifiserte kjeledyrene representerer viktig informasjon om dagligliv, flora og fauna, og miljø i det gamle Egypt, sier Ikram.

Dyrene kan adopteres via http://www.animalmummies.com/(Origo)