Dette sier Italias utenriksminister Renato Ruggiero.–Situasjonen forverres, det er virkelig grunn til bekymring, sa Ruggiero i en kort pause under utenriksministermøtet torsdag kveld. Må handle raskt Han understreket at observatørene må sendes til Midtøsten raskt.–Tiden vi har til rådighet er i ferd med å løpe ut.Han tror USA vil støtte utsending av observatører.–På amerikansk side kan jeg ikke se noen problemer, sa Italias utenriksminister.Samtalene i Roma, som er en opptakt i G8-møtet i Genova i helgen, fant sted samme dag som Israel utplasserte styrker på grensen til palestinsk-kontrollerte Vestbredden for å advare palestinerne mot å angripe Israel.Utenriksministrene fra USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Canada og Russland samlet seg i en romersk villa fra det 16.århundre hvor de også skulle diskutere Balkan, samt afrikanske spørsmål. Omstridt rakettforsvar Ved frokosttider hadde USAs utenriksminister Colin Powell møte med sin russiske kollega Igor Ivanov for å diskutere USAs planer om et antirakettforsvar som Russland og Kina er sterkt imot. USAs planer er et brudd på ABM-avtalen fra 1972, og kommer etter alt å dømme også til å prege toppmøtet.Ivanov sa etter møtet at Russland ønsker mer klarhet i USAs nye strategiske rammeverk, deriblant antirakettforsvaret, og at Russland var villig til å fortsette samtalene med USA. Powell lovet at USAs forsvarskonsept skulle klargjøres i nær framtid.Samtidig ba den kanadiske utenriksministeren Jahn Manley USA om å respektere ABM-avtalen som eventuelt må reforhandles hvis antirakettforsvaret blir til virkelighet.