• WTO-forhandlingene er i en slags krise, men dette er ikke et nederlag eller sammenbrudd, sier Jonas Gahr Støre (Ap) om det mislykkede møtet i Genève, som ble avsluttet lørdag.

Støre sier landene nå har nådd et punkt hvor de simpelthen ikke greier å forhandle, og hvor hvert land må gå i seg selv for vurdere hvilke politiske beslutninger de er villige til å ta, ikke minst de store landene.

— Det er åpenbart at det kommende G8-møtet i St. Petersburg vil spille en eller annen slags rolle i WTO-prosessen, sier Støre.

Prøver i juli

Målet med de uformelle ministermøtene i Genève denne uken har vært å få stormaktene EU, USA og G20-gruppen, med Brasil i India i spissen, til å nærme seg hverandre i forhandlingene.

EU har press på seg for å kutte i importvernet for landbruksprodukter, G20 har press på seg for tilsvarende kutt i importvernet for industrivarer, mens USA har press på seg for å kutte i sin internstøtte til landbruket.

Men da det fredag kveld ble ettertrykkelig slått fast at det ikke ble noen tilnærming, var Genève-møtet i realiteten dødt. Nå skal isteden WTOs generaldirektør Pascal Lamy holde tett kontakt med partene for om mulig å berede grunnen for et nytt møte i slutten av juli.

— Balansepunktet når det gjelder tid er neste sommer når amerikanernes forhandlingsfullmakt utløper. Men fordi det er så mye av teknisk karakter som må gjennomføres før den tid, er vi på overtid, sier Støre, som ikke tror det blir nye møter på ministernivå før en konkret tekst ligger på bordet.

— Jeg tror ikke det er klokt å ha flere møter som det vi har hatt nå. Jeg vil ikke si møtet har vært bortkastet, men det er en ganske så høy politisk kostnad å møtes på denne måten, sier Støre.

Sinte u-land

Istedenfor å sluttføre forhandlingene lørdag, avsluttet isteden grupperingene møtet med å fordele skyld mellom hverandre for møtebruddet.

— USA vil ikke ta til takke med en middelmådig versjon av en handelsrunde som ikke leverer ekte markedstilgang og nye handelsstrømmer, sa den amerikanske handelsutsendingen Susan Schwab, som fikk solid svar på tiltale på en samlet pressekonferanse for u-landene, hvor USAs uvilje til å kutte i sin internstøtte ble sablet ned.

— Vi er ikke her for å bøye oss bakover for å sørge for større markedstilgang for industrialiserte nasjoner. Vi vil ikke tillate at vi får skylden for en fiasko, tordnet den zambiske handelsministeren Dipak Patel, som leder gruppen av minst utviklede land (MUL) i WTO.

Doha-runden, som har sitt navn fra da den ble lansert på WTO-ministermøtet i Doha i Qatar i 2001, er sagt å være en u-landsrunde, men mange av u-landene mener prosessen langt fra bærer preg av det.

Utvekslet kort

Støre sier på sin side at Norge vil gjøre det landet kan for å støtte u-landene i prosessen.

— Jeg utvekslet visittkort med Patel på vei ut, og ba ham ta kontakt hvis det er noe vi kan gjøre for å støtte deres sak, sier Støre.

Han er samtidig enig i analysen hvor USA blinkes ut som den uvillige parten i «triangelet» som har stått i sentrum for forhandlingene.

— Det er dynamikk mellom EU, som vi også står rett bak, og G20, men ikke i det tredje hjørnet, der vi finner USA. Hovedelementet er at det ikke er noen bevegelse på internstøtte, Men det er for tidlig å si at USA er isolert i forhandlingene, fremholder Støre. (©NTB)

@PictFNamn:spbe32ae

GENEVE, SVEITS, 20060701: WTO-møtene i Genève ble avsluttet uten reelle forhandlinger lørdag. Utenriksminister Jonas Gahr Støre (til venstre) sier WTO er i krise, men at det ikke er noe sammenbrudd i de pågående forhandlingene. Her diskuterer Støre hjemreisen via chartret fly med UD-rådgiver Stein Iversen. Foto: Trygve Mellvang-Berg / SCANPIX

Trygve Mellvang-Berg/ SCANPIX