Duterte signerte ordren denne uken.

Den innebærer at det blir forbudt å røyke på alle offentlige steder, både innendørs og utendørs. Det inkluderer lekeplasser, sportsarenaer, fortau, skoler, kontorlokaler, offentlige bygg og restauranter. Også heiser, fly, skip, busser, taxier og tog er på listen, ifølge lokale medier.

Duterte, som i sine yngre dager røyket svært mye, stumpet røyken for flere tiår siden grunnet helseproblemer.

Ordren trår i kraft 60 dager etter at informasjon om forbudet er distribuert til landets innbyggere.