Det finske EU-formannskapet, som er vertskap for det uformelle toppmøtet i skibyen Lahtis fredag, forsøker å holde motet oppe. Alle vet likevel at det på mange måter er et splittet EU som møter Russlands president Vladimir Putin til middag om kvelden.

– Vi kommer ikke til å hevde at det ikke fins ulike meninger, men det er ingen grunn for å ta avstand fra Russland. Tvert imot er det da desto viktigere å sitte ned rundt bordet og prate, sier EU-formannskapets talsmann Marko Ruonala til NTB.

Drapet på den russiske journalisten Anna Politkovskaja og de russiske sanksjonene overfor Georgia og georgiere har bidratt til å forsure forholdet mellom EU og Russland. På energiområdet, som er hovedtemaet på toppmøtet, er det heller ingen tegn til tilnærming. Gazprom har nylig vist utenlandske selskaper en kald skulder på Stockman-feltet, og Russland nekter å imøtekomme EUs krav om å ratifisere det såkalte energicharteret.

Klar melding

Russlands EU-ambassadør Vladimir Tsjizjov gjorde ikke noe forsøk på å bedre stemningen da han langet ut mot EU i et intervju med The International Herald Tribune dagen før toppmøtet.

– EU er blitt et flerhodet monster som mange i Russland ikke forstår, og det blir stadig flere hoder, sa han.

Ambassadøren regner ikke med at Russland vil la utenlandske selskaper få utvikle russiske olje— og gassfelter i framtiden, og han fastslår at det er betydelig motstand i Russland mot energicharteret, som vil åpne det russiske rørledningsnettet for andre aktører.

Det samme budskapet lød fra president Putins mann med ansvar for EU-forbindelser, Sergej Jastrzjembskij, torsdag.

– Dersom Russland ikke er klar til å ratifisere charteret i sin nåværende form, må man endre den ordlyden som ikke passer oss, sa han ifølge nyhetsbyrået ITAR-TASS.

Én stemme

For det finske EU-formannskapet blir det spesielt viktig å forsøke å få EU til å tale med én stemme overfor Russland når det gjelder energi. Men Putin vet inderlig godt at det blir et spill for galleriet.

Tyskland står i en særstilling som Putins utvalgte energipartner i Europa. Flere av de nye EU-landene i Øst- og Sentral-Europa har derimot et svært anstrengt forhold til Russland. Og bak det hele ligger det faktum at EU er svært avhengig av energitilførselen fra Russland.

Det finske vertskapet må også finne en passende måte å ta opp EUs bekymringer over utviklingstrekk i Russland på. Finlands statsminister Matti Vanhanen har lovet å nevne både Georgia og drapet på Anna Politkovskaja.

Spørsmålet er så hvordan president Putin eventuelt vil slå tilbake. Det finske formannskapet legger ikke skjul på at Putin er uberegnelig, og de krysser fingrene for at han ikke kommer med for skarpe utfall fredag kveld.

Russlands EU-ambassadør Vladimir Tsjizjov ga en forsmak på hva som kan komme da han i intervjuet med The International Herald Tribune sa at EU ikke var i noen posisjon til å kunne kritisere Russland for brudd på menneskerettighetene.

– EU-landene har store problemer med sine minoriteter, sa han, og fastslo at russere blir behandlet som annenrangs borgere i de nye EU-landene i Baltikum.