Legemiddelprodusenten Bristol-Myers Squibb har annonsert at de vil se bort fra patentet på HIV/AIDS-medisiner til bruk i Afrika. Firmaet selger råstoff med tap til medisinproduksjon i flere fattige afrikanske land, slik at lokalbefolkningen kan skaffe medisiner.

— Vi går ikke etter profitt når det gjelder denne medisinen i Afrika, sier vise-president John McGoldrick i Bristol-Myers Squibb til New Scientist.

Tilbudet er i tråd med nylig inngåtte avtaler mellom legemiddelfirmaer og fire afrikanske land, hvor kostnadene for HIV-medisin gikk opp med 90 prosent.

— Dette ser ut som et godt tilbud. De andre produsentene kommer forhåpentligvis snart etter, sier Saul Walker i britiske National AIDS Trust.(Origo)