En 61 år gammel pornokonge. En 53 år gammel ultraliberal spaltist, radiovert og forfatter av gresk avstamning. Tre — fire som har det samme navnet som kjente politikere. En Michael Jackson, men ikke den Michael Jackson.

DETTE ER NOEN av de 37 kandidatene som til nå har samlet 65 underskrifter fra stemmeberettigede californiere og betalt avgiften på 3500 US-dollars (ca. 25.000 kroner) for å stille opp i det ekstraordinære guvernørvalget i California 7. oktober.

Så er det fortsatt de som holder døren på gløtt inntil fristen går ut i kveld (California-tid) for å stille opp. Som f eks. den demokratiske senator Dianne Feinstein som har sagt at hun ikke stiller opp, men som har moderert dette. Hun er har siden 1984 vært å finne i den politiske stjerneklassen, og kanskje den eneste som vil bety en utfordring for actionhelten med fortid som Mr. Universe.

Arnold Schwarzenegger erklærte sitt kandidatur fra amerikansk offentlighets kongetribune - snakkeshowet «This night with Jay Leno» på fjernsynskanalen NBC på sen kveldstid.

Erklæringen kom overraskende, muskelmannen har benyttet sommerukene til å vri seg unna nærgående spørsmål om han har sett for seg en politisk fremtid. Men rapporter forteller at han i det stille har samlet rundt seg et lag av politiske rådgivere, det er foretatt meningsmålinger og gjort andre forberedelser for å bane veien for offentliggjøring av et kandidatur.

Og antakelig inngående diskusjoner i hjemmet. For Schwarzenegger stiller som republikansk kandidat, og det kan være vanskelig for en som er giftet inn i det demokratiske partiets «førstefamilie». Ektefellen, Maria Shriver, er en Kennedy. Moren, Eunice, er søster til John F., Robert F. Og Edward. Faren, Sargent Shriver, arbeidet for Kennedy-familien siden tidlig på 1950-tallet, og spilte en viktig rolle i John F.s valgkamper, kanskje først og fremst i presidentvalgkampen i 1960. Etter det ble han utnevnt til den første direktør i det amerikanske Fredskorpset, en av John F. Kennedys store hjertesaker. Her hadde Shriver stor suksess i oppbyggingen med sin entusiasme og store arbeidskapasitet.

Maria Shriver er selv erklært Demokrat, og selv om hun til forskjell fra sine fettere og kusiner ikke har søkt noen politisk karriere, er hun en vel etablert offentlig person som reporter og ankerkvinne i fjernsynsselskapet ABC.

At hun har gått med på at Arnie stiller, må skyldes at han erklærer seg som moderat republikaner.

GUVERNØR-VALGET, som kanskje ikke blir noe valg, dreier seg kort og godt om den sittende guvernøren, demokraten Gray Davis', personlige egenskaper. Og et dundrende underskudd i Californias budsjetter.

Underskuddet er på svimlende ca. 280 milliarder kroner, og det har Davis fått skylden for. Etter en intens kampanje der en republikansk forretningsmann la nærmere 20 millioner kroner i potten ble det fremmet krav om at det måtte gjennomføres en ny valgomgang.

7. oktober skal velgerne i California svare Ja eller Nei til om de vil bli kvitt Davis. Svarer de Ja, må de krysse av for det som kan bli et førtitall kandidater.

Det betyr at en kandidat kan bli valgt med 15-20 prosent av de avgitte stemmene.

Det foreligger verken indisier eller bevis på at Davis har misbrukt sin stilling, at han er korrupt eller har begått kriminelle handlinger som har forårsaket underskuddet. Snarere dreier det seg om sviktende inntekter på grunn av økonomiske nedgangstider, delstatens og kommunenes muligheter til å øke skatteinntektene er begrenset av en 25 år gammel lov som også pålegger myndighetene å prioritere en rekke oppgaver som skolebygging, bygging av fengsler m.v.

Men Davis er sin egen verste fiende. Han er det mange vil kalle en drittsekk, og selv i eget parti har han liten støtte.

Likevel er det mange i det republikanske partiet som mener at det var forhastet å forlange ham fjernet. Det hadde vært lettere å sikre en republikansk seier i presidentvalget i 2004 om «galskapen» hadde fått fortsette, mener de. Disse håper derfor at Schwarzenegger som sier han skal rydde opp, og som betaler hele valgkampen av egen lomme, ikke skal lykkes fullt ut, slik at man fortsatt har forgjengerens historie å peke på.

Situasjonen som har oppstått beskrives som et sirkus, et kaotisk sirkus. Og det er kanskje ikke så rart med tanke på at California er en av de under halvparten av delstatene i USA som tillater å kreve valgresultater omgjort dersom man ikke er fornøyd med vinneren. I henhold til en over 90 år gammel lov. Og vi må helt tilbake til 1929 for å finne noe tilsvarende. Da skjedde det i Nord-Dakota.

Men Arnold Schwarzenegger har fått sin drømmerolle.

For hva blir «Terminator 4» etter dette?