Ashcroft lyttet

Bondevik viste til at dette er et tverrpolitisk spørsmål i Norge, og at regjeringen mener at internasjonale rettsprinsipper må følges under alle rettssaker, både sivile og militære. Ashcroft lyttet til innvendingene, men sa at domstolene er nødvendige fordi landet er i krig. Temaet var også oppe under møtet med Bush som sa han var klar over de europeiske bekymringene. – Vi vil ikke røpe for våre fiender hva vi vet om dem. Min jobb er å beskytte amerikanske borgere, sa Bush til pressen.

Møtet mellom Ashcroft og Bondevik var svært gemyttlig. Justisministeren underholdt med å demonstrerte norske fraser for Bondevik som; takk for maten og hvordan har du det? Ashcroft er klar over at hans bestefar kom fra en øy nordvest for Bergen, men han er ikke klar over at øyen heter Radøy.

Sparket fotball

Bondevik fikk også tid til å varme opp på formiddagen foran møtet med Bush med å spille fotball med barn i en fattig bydel. Skolen barna går på fikk en sjekk av Olympic Aid og Johann Olav Koss.