Bare bryster og homofile kyss er selvfølgelig langt fra det eneste Nederland står for. Men for mange nyinnflyttede er det vanskelig å tilpasse seg et samfunn der svært lite er forbudt og der nærmest grenseløs toleranse er en selvfølgelighet for mange.

Velkomstfilmen lanseres samtidig med at Nederland innfører ett av verdens strengeste regelverk for innreisetillatelser. De som ønsker å komme, må ta forholdene som de er, sier innvandringsminister Rita Verdonk.

«Viser mer respekt»

– Hvis folk ønsker å komme for å slå seg til her, forventer vi at de skal lære seg språket. Det kan virke som om vi velger en hard linje, men egentlig viser vi mer respekt for folk på denne måten enn ved bare å slippe dem inn og overlate dem til seg selv, mener Verdonk.

Alle nye innvandrere er forpliktet til å se filmen, som ledd i en obligatorisk undervisning i språk og kultur. Enkelte muslimske grupper har protestert mot det de kaller myndighetenes sjokktaktikk, og mener filmen kan skape like mye frykt som forståelse.

– Vi forsøker å vise Nederland på en mest mulig realistisk måte. Det er godt mulig folk som kommer hit, vil få se menn som kysser hverandre eller en kvinne som soler seg toppløs på stranden, sier Rita Verdonk.

Hviler i fengsel

Hun er tidligere fengselssjef, og vant til litt av hvert. Ikke minst er hun kjent med den skarpe debatten rundt nederlandske fengsler, der mange lovbrytere opplever tilværelsen mer som en hvileperiode enn som straff.

En fersk politirapport bygd på samtaler med de innsatte, tyder på at vaneforbrytere i Amsterdam-regionen regelmessig legger inn kortvarige fengselsopphold på timeplanen. – Det fører til at fengslene alltid er fulle, heter det i rapporten.

Dette er enda et trekk ved det nederlandske samfunn som nok vil overraske og kanskje sjokkere innvandrere. Det får ikke hjelpe, sier Rita Verdonk, for slik har nederlenderne bestemt at de skal ha det, og det må nykommerne godta.