Det bekrefter Flytningerådet. Bjarte Gundersen, som tilhører Flytningerådets beredskapsstyrke, var på rutineoppdrag 12 kilometer sørvest for byen Tetovo da bilen han satt i kjørte på en mine. Han var sammen med en slovakisk observatør og en lokal, albansk sjåfør som også omkom.Gundersen, som opprinnelig var fra Karmøy, var utlånt til EUs observasjonsstyrke EUMM. Han var ugift og etterlater seg ingen barn. Farlig redningsaksjon Redningsmannskaper brukte mange timer på å komme frem til bilen med de tre i, på grunn av faren for miner i området.Bilen eksploderte torsdag i 16-tiden i Madraca like ved byen Tetovo i Nord-Makedonia, der den etniske, albanske opprørsgeriljaen står sterkest.— Vi har ingen indikasjoner på at bilen ble angrepet. Alt tyder så langt på at bilen har kjørt på en mine, og at dette er et tragisk uhell, sier pressetalsmann Bjørn M Berge i Utenriksdepartementet til NTB.UD arbeidet fredag i tett kontakt med makedonske myndigheter og med EUs observatørstyrke i Makedonia for å få klarhet i saken, før mannskaper tok seg fram til bilen og fastslo at det var snakk om en mineeksplosjon. Kommisjon nedsatt - Det er allerede nedsatt en granskingskommisjon for å få klarhet i hva som skjedde, forteller Berge.Han opplyser at kommisjonen er nedsatt av EUMM i samarbeid med makedonske myndigheter. Nordmannen Trygve Gundersen, nestleder for forsyningstjenesten i EUMM, skal representere Norge i granskingskommisjonen.Bjarte Gundersen var rekruttert fra en sivil jobb i Norge, han var samfunnsviter og hadde hatt flere oppdrag for Flyktningerådet på Balkan siden midten av 1990-tallet.Fem andre nordmenn er utlånt fra Flytningerådet til EUs observasjonsstyrke EUMM (European Union Monitoring Mission). Seks nordmenn Norge har deltatt i EUs observatørgruppe EUMM (European Union Monitoring Mission) siden 1995. For tiden er seks nordmenn tilknyttet gruppen, både i Makedonia, Albania, Serbia og Bosnia.- Norge er et fullverdig medlem av EUMM, og vi har de samme rettigheter og plikter som EU-landene. I tillegg til de femten EU-landene er Norge og Slovakia medlemmer, sier nordmannen Brynjar Wetteland, som er presserådgiver i EUMM, til NTB. Sivile yrker Kontraktene er på seks måneder, men EU foretrekker at medlemmene tjenestegjør i ett år eller mer. Tidligere ble de fleste observatørene rekruttert fra forsvaret eller politiet, men nå er de fleste hentet fra sivile yrker. EUMM har totalt 120 observatører og 75 lokalt ansatte. Hovedkvarteret ligger i Sarajevo, og gruppen har observatører i Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro, Albania og Makedonia.Gruppen ble opprettet i 1991 for å overvåke tilbaketrekningen av den jugoslaviske hæren.

OMKOM: Den norske EU-obsdervatøren Bjarte Gundersen (43) omkom i en mineulykke i Makedonia torsdag.
ARKIVFOTO: FLYKTNINGERÅDET/SCANPIX