CHRISTINA PLETTEN

— Folk sto i tre-fire timer i kø i steikende sol for å stemme. Dette var utvilsomt et valgt som var preget av sterke følelser, sier Audun Lysbakken, som var valgobservatør i Broward County i sørlige Florida.

Han forteller om lange køer og stemmelokaler som måtte holde åpent lenge etter at de egentlig skulle stenge for at alle skulle få avgi stemme.

— Partiene drev valgkamp helt til døren. De hadde tellemaskiner for å vurdere oppmøtet, og tilkalte frivillige for å få flere folk til valglokalet dersom de mente for få hadde møtt opp. Det var en svært intens operasjon, sier Lysbakken.

Det viktigste valget

De fleste velgerne Lysbakken har snakket med fortalte at de opplevde dette som det viktigste valget de ville delta i.

— Jeg har en sterk følelse av at dette er en polarisert nasjon - det er sterke motsetninger. Og kampen om tvilerne har vært spesielt hard.

— Har du sett konfrontasjoner?

— Nei, ikke direkte slagsmål eller slikt. Men det var tydelig at det var sterke følelser inne i bildet.

Lysbakken understreker også det store oppmøtet av afrikanskættede amerikanere og unge velgere. Dette burde være en fordel for Kerry, mener SV-politikeren, men idet BT gikk i trykken så det ut som om Florida likevel ville gå i retning Bush.

Folk var også opptatt av at valget skulle få en klar vinner.

— Selv om de hadde et sterkt håp om at deres kandidat skulle vinne, sa mange at det var nesten like viktig at det ble en definitiv, klar vinner, forteller Lysbakken.

Oppgjør i ettertid

Lysbakken forteller at de fleste følte at stemmen deres var viktig, men at det også var en god del tvil om hvorvidt systemet ville fungere denne gangen.

Det er også store muligheter for at Florida igjen kan bli gjenstand for sen opptelling, rot og oppgjør i rettssalen.

— Ifølge opplysninger jeg har fått kan det være at en stor del av forhåndsstemmene ikke har blitt talt. Dette utgjør 20-30 prosent av det totale stemmeantallet, sier Lysbakken.

Det er dessuten en del velgere som ikke er i valgprotokollene som får avlegge stemmer uten at disse blir talt valgnatten. Dette dreier seg om flere tusen stemmer og kan også havne i retten, sier Lysbakken.

I dag reiser han til Washington for å samles med de andre valgobservatørene. Det har vært en svært positiv opplevelse, sier stortingsrepresentanten.

— Har vi noe å lære av amerikanerne?

— Vel vi har en del å lære, og en del ting vi absolutt ikke bør lære, sier han og ler.

— Men ingen er verdensmester i demokrati. Jeg syntes det står veldig respekt av at USA inviterte oss inn som observatører. I Norge har vi også hatt enkelte problemer. Vi kunne kanskje ha behov for å invitere observatører selv.

<b>VALGOBSERVATØR:</b> Audun Lysbakken fulgte USA-valget i Florida.<br/> FOTO: HÅVARD BJELLAND