Men forskerne er ivrige etter å finne ut hva som skjuler seg der nede, for innsjøen har vært fullstendig isolert fra resten av verden i mange millioner år. Ved å studere den, kan man kanskje lære mer om hvordan vår planet så ut for alle disse millionene av år siden.

Innsjøen har fått navnet Lake Vostok, og ligger i den sektor av Antarktis der Australia krever suverenitet, 1.300 kilometer fra Sydpolen og fire kilometer under isen. Det 14.000 kvadratkilometer store ferskvannsområdet ble oppdaget i 1994.

Magnetisme En russisk forskningsstasjon på isen over innsjøen måte i 1983 en temperatur på minus 89 grader Celsius, den laveste som noen gang er registrert under naturlige forhold på jorda. Men det som gjør innsjøen så mystisk og forlokkende for forskerne, er brå endringer i magnetismen på innsjøens østkyst.

— Vi så helt tydelig på instrumentene at her foregikk det noe interessant, sier den amerikanske vitenskapsmannen Tom Richter, som nylig fløy fram og tilbake over innsjøen i tre uker for å kartlegge den. Resultatene av kartleggingen er gjengitt på nettstedet Antarctic Sun.

Uregelmessighetene er så sterke at de neppe kan skrive seg fra normale, daglige endringer i de magnetiske feltene. I stedet tyder de på at jordskorpa i dette området er strukket så sterkt ut at den er opp til 3 prosent tynnere enn normalt.

Jupiter Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA og dens forskningssenter Jet Propulsion Laboratory ivrer etter å få utforske Lake Vostok. Amerikanerne håper at en slik utforskning kan gi verdifulle kunnskaper, som kan komme til nytte ved en framtidig ferd til en av planeten Jupiters måner, Europa.

Men miljøorganisasjonen Antarctica Project mener Lake Vostok må få fortsette sin Tornerose-søvn under isen. Derfor ber de miljøvenner verden over om å skrive til NASA og Jet Propulsion Laboratory, for å protestere mot boreplanene.

De amerikanske forskerne frykter på sin side at kolleger fra andre land skal komme dem i forkjøpet, dersom miljøvennene når fram med sine protester. For russiske vitenskapsfolk har allerede boret seg ned til noen få hundre fot over innsjøen.

NTB