KLAUS JUSTSEN

Washington DC

Iraks nye regjering har gjort det klart at den venter å overta kontrollen med Saddam Hussein og alle andre fanger allerede når den formelle maktoverdragelse gjennomføres om to uker.

Ingen avtale?

De amerikanske styrkene er imidlertid bare villige til å overføre eller frigi omkring 1400 av de mer enn 6000 fangene man fortsatt har i varetekt, og Saddam Hussein er ikke blant dem.

I et intervju med den arabiske tv-stasjonen Al-Jazeera hevdet statsminister Ayad Allawi (bildet) først at alle tilbakeholdte ville bli overført til irakiske myndigheter, og at overføringen ville finne sted før 30. juni. Saddam og andre vil bli overgitt til irakere, lød regjeringssjefens budskap.

USAs forsvarsdepartement gjorde det raskt klart at man ikke kjente til en slik avtale. Det ble tvert imot poengtert at koalisjonsstyrkene vil holde Saddam og tusener av andre fanger både før og etter maktoverdragelsen.

Til man var overbevist om at irakiske styrker er i stand til å gjennomføre et forsvarlig vakthold over alle fanger — og særlig Saddam Hussein - er det ikke snakk om noen overgivelse.

Utleveres, men når..?

President Bush fastslo i går, etter et møte med den afghanske presidenten Hamid Karzai, at USA vil utlevere Saddam Hussein til Iraks overgangsregjering, men han understreket at tilfredsstillende sikkerhetstiltak må være på plass først.

Verken USA eller den nye irakiske regjeringen ønsker utilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger eller at Saddam Hussein ikke stilles for retten.

Samtidig korrigerte Iraks statsminister Allawi sine påstanden om at utlevering var avtalt, til en forklaring om at man er i gang med forhandlinger. Til tv-stasjonen CNN sa Allawi at forhandlingene gjorde fremskritt.

— Vi vil bestemt gjøre vårt beste for å få Saddam og andre kriminelle i vår varetekt. Vi har hittil fått løfter fra koalisjonen om at det vil skje. Vi irakere ønsker kontroll med bandittene som begikk forbrytelsene mot det irakiske folk, fastslo Allawi.

Tar ingen sjanser

Saddam Hussein ble fanget nær sin fødeby Tikrit 13. desember i fjor, da han ble funnet i et trangt hull under gulvet i en hytte. Den tidligere diktatoren er siden forhørt, men har ifølge informerte kilder ikke gitt nyttige informasjoner.

I Washington innrømmer man at det vil være viktig for den nye regjeringen å kunne demonstrere sin uavhengighet fra okkupasjonsmakten, og at kontroll over Saddam Hussein kan være et vesentlig element. Det fremheves imidlertid samtidig at man ikke kan løpe den minste risiko for at Saddam Hussein drepes før han kommer for retten, eller befris av sympatisører. Han har siden pågripelsen vært holdt på et hemmelig sted i Irak.

Pentagon, USAs forsvarsdepartement, har ennå ikke tillit til de irakiske sikkerhetsstyrkene. Ved flere anledninger har soldater og politifolk bare vært passive tilskuere. Enkelte har til og med sluttet seg til opprørsgrupper.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

FANGEN: Saddam Hussein sitter i amerikansk varetekst et sted i Irak. Striden står om irakerne er i stand til å passe på ham selv. ARKIVFOTO: REUTERS/SCANPIX